Fjell- og Anleggsteknikk AS utfører fjellsikring og anleggsarbeider på hele Østlandet.

Hva vi kan gjøre for deg

Fjellsikring

 • Inspeksjon fra tau og kurv

 • Spett- og grafserensk

 • Sikring med bolter og nett

 • Sikring mot nedfall av is

Graving - Fundamentering - Planering - Drenering

 • Utgraving

 • Massetransport

 • Komprimering

 • Vann og avløp

 • Tørrmur med steinblokker og naturstein

Muring - Støping - Betongarbeider

 • Garasjeplater med ringmur

 • Forskalingsblokker til bla støttemurer

 • Kant- og belegningsstein

Trefelling - Beskjæring - Beplanting

 • Oppgraving og fjerning av røtter

 • Oppflising av busk og trevekster

 • Bortkjøring og deponering

Brøyting - Snøfjerning

 • Strøing

 • Kosting og feiing

Referanser

Kontakt Oss

Postaddresse

Stasjonsveien 5, 3185 Skoppum

Telefon

91311662

Epost

Organisasjonsnummer

927 459 701